Vision

Vi börjar med att drömma.

Läs igenom kapitlet "Introduction"

Tänk igenom och skriv ner visionen:

Skriv fritt ifrån hjärtat vad det är vi tänker att vi upplevt och vill åstadkomma.
Förslagsvis ägnar vi detta max 15min

Läs igenom kapitel 1 "Meta-Principles"

Läs igenom kapitel 2 "Running Lean Illustrated"

Skriv ner vilka behov vi har identifierat:

Läs igenom kapitel 3 "Create your lean canvas"

Beskriv kunderna

Vem är det som har behovet/behoven vi har identifierat?
Vilka kundgrupper finns?


Har kunderna i sin tur några kunder?

... om kunderna har kunder:

Beskriv kundernas kunder

Vilka är kundernas kunder?
Vad har de för behov?


Finns det några andra utöver kunderna och kundernas kunder som kommer interagera med lösningen?

...om ja, beskriv övriga användare

Vilka, utöver kunderna och kundernas kunder kommer interagera med lösningen?
Beskriv överiga användare, som inte är kunder, om det finns några.

Urval

Kundsegment

Kunder: Föräldrar
Segment: Miljömedvetna föräldrar.
Tydligt segment: Miljömedvetna föräldrar som har barn på naturdagis.

Dela in kunder i tydliga segmentGör ett urval bland kundsegment och deras behov.
Nu väljer vi vilket/vilka kundsegment att gå vidare med.

Valda kundsegment:

Behov

Viktigaste behoven

Beskriv vilka behov det valda kundsegmentet har.


Rangordna behoven.

Välj ut ett behov som det valda kundsegmentet har, att gå vidare med.
Två behov är ok. Ta tre om du måste.

Hur gör de idag?

Fokusera på utvalda behov

Andra människor?

Finns det andra människor som interagerar med kunderna?

Entusiaster

Vilka personer ur det valda kundsegmentet är mest angelägna?
Vilka är villiga att testa en ny lösning? Vilka personer tror du kan tänka sig vara de första användarna?

Var finns dessa kundsegment? Var/hur når vi de personer som vi identifierat som utvalt kundsegment stt gå vidare med?

Verksamheten

Vad erbjuder vi?

Slogan.

Tänk rubrik på landningssida. Rubrik på ett reklamblad
Vad svarar vi när en kund frågar vad vi gör/erbjuder?

Hur?

Beskriv "lösningen".
Hur vi erbjuder det vi påstår (vad) att vi erbjuder?

Tjänst?
Produkt?
Hur fungerar den?
Vad är det?

Går alldeles utmärkt att använda underrubriker som förklarar hur, under en huvudrubrik som säger vad vi erbjuder.

Exempel:
"Digitala verktyg som låter dig planera och låter dina kunder själva boka in sig, och att den kalendern synkar "bara funkar" med din kalender i din mobil."

Stilig användarvänlig hemsida utan ansträngning. (Vad skulle då vara "fler kunder", stilig hemsida utan ansträngning är hur :) )

Smidig bokningslösning som integerar väl med deras ("privata") kalender

Partners

Potentiella partners! Vilka kan det vara relevant att utveckla ett samarbeta med?

Kanaler

Hur hittar kunder till lösningen? Hur upptäcker de tjänsten/produkten? Genom vilka kanaler kan vi sälja in tjänsten/produkten?
( Marknadsföringskanaler )

Vanliga kanaler: Kanaler: Forum, facebookgrupper, platser där personer i kundgruppen rör sig, platser där kundgruppens kunder rör sig (anslagstavlor, dela ut flygblad). Var rör sig målgruppen? Vilka sidor på internet besöker de? Vad söker de efter? Kan vi ta direktkontakt (ringa? maila? besöka?) Lämna kommentar på deras blogg? Branschtidningar?

Vilka människor interagerar våra kunder med=

Vem betalar?

Är det slutanvändaren av vår lösning som betalar, eller är det någon annan?

Exempel: Om du riktar dig med produkter till barn så är det sannolikt föräldrar eller släktingar som betalar

Vad har vi tänkt ta betalt? Vad kan vi ta betalt för? Hur kan vi paketera lösningen?

Kostnader

Vilka kostnader har vi under tiden vi utforskar denna plan? Vad kommer det kosta i tid och pengar att utforska behovet?

Vad kommer det kosta att ha en enklare första version i drift? Vad kommer det kosta att skapa/tillverka första prototypen?

Bollplank

Lämpligt att försöka hitta mentor, nätverk, ja relevanta rådgivare i någon form.

Visa planen (behov, kundgrupp, idé om lösning, hur vi når kunder...) för minst en annan person.

Kan vi höra av oss till någon som vi tror vi kan lära oss mycket av som skulle vilja vara vårt bollplank, mentor?

Vilka personer/verksamheter är relevanta att lära sig av? Kan vi höra av oss till deras VD/grundare?

Finns det några personer vi skulle vilja vända oss till och fråga om de kan tänka sig vara rådgivare?

Finns det några digitala tjänster som vi tycker är fantastiska? Deras grundare kanske vi kan försöka höra oss av till?

Finns det business/kvinno-nätverk i kommunen som vi kanske vill utforska? Fråga kommunen?

Känner vi några som vi tror skulle tycka det vore kul att se på våra manusutkast, demo o.s.v. och ge oss feedback? Bra om någon ifrån "utsidan" slänger ett öga på saker och ting så att vi inte snöar in oss och då kan vi fånga upp stavfel och annat som är uppenbart för den som ser något för första gången.

Hur fråga efter goda råd

Såhär kan idén presenteras:
Jag ser behov hos ______..
Behovet att _____.
Idag _______.
Jag tänker att en lösning skulle kunna vara _____.
Att jag når _______ (kunderna) genom att ____________.
Hållbart (vinst) genom _______.
Kostnader: ________
Behover komma up i ~ användare/kunder för att det ska vara hållbart/värt besväret.

Kan jag fråga dig om råd?
Jag skulle vilja visa dig min plan och undrar vad du tror är största risken i planen?
Hur har du hanterat liknande situationer/utmaningar?
Hur skulle du utforska för att testa antagandet(vad vi tror är behovet/målgruppen)?
Finns det någon du tycker att jag borde prata med?

Vi visar planen för minst en extern person.

Kryssa för här när det är gjort!!

Vad fick vi för respons?

Vill vi prata med fler personer?

Reflektera! Reaktioner? Positiva? Negativa? Neutrala? Ointresserade? Om 1-5 personer är :( kanske vi behöver tänka om? Kanske behöver vi visa planen för personer ur tilltänkta kundgruppen?

Samla kontaktuppgifter i ett dokument

Skapa upp ett dokument där du samlar kontaktuppgifter till personer som bryr sig om ditt projekt och som du kommunicerar med om projektet. Det här är något jag själv önskar att jag gjort på en gång! Namn - var/hur har ni kontakt? (Telefon, irl, e-post, annat?) Vad har sagts hittills? Är det här en potentiell användare? Bollplank? Vad har personen för erfarenhet?

Utforska verkligheten

Vi tror att vi ser ett viktigt behov. Nu ger vi oss ut och ser ifall de tänkta kunderna kan bekräfta att det är ett behov de har.
Kanske upptäcker vi att det finns ännu viktigare behov som de saknar lösning för.
Kanske visar det sig att behovet inte är tillräckligt viktigt för de att betala för.

Kanske får vi bekräftelse på att vi är helt rätt ute, och om så är fallet, ja då har vi ju initierat kontakt med framtida kunder redan nu!
Planera intervjuer
Hitta & kontakta kunder
Boka in intervjuer
Genomför intervjuer
Utvärdera intervjuer

Skapa upp ett dokument där du samlar kontaktuppgifter

Skapa upp ett dokument där du samlar kontaktuppgifter till personer som bryr sig om ditt projekt och som du kommunicerar med om projektet, om du inte redan har gjort det! Det här är en påminnelse om att göra detta! Gör det! Du kommer tacka dig själv i längden. Så småningom kanske du vill ha ett separat dokument för varje person.

Enkel hemsida/landningssida

Skapa en enkel hemsida (landningssida).
Exempel på innehåll som kan vara relevant för just ditt projekt:
- Gör det enkelt för besökare att lämna e-postadress för att få veta när projektet/produkten/tjänsten lanserar.
- Gör det enkelt att lämna sin e-postadress för att få uppdateringar (även om det bara står "skicka ett mail till.. om du vill veta mer!"
- Visionen
- Såhär kan du hjälpa till / bli medlem / ansök...
- Kanske skriver du om vad projektet handlar om - visionen och eller den tänkta lösningen
- Berätta att du söker personer som ... för att intervjua
- Värderingar?
- Bakgrund?
- Vad som har hänt hittills?
- Vad mer kan du berätta som inspirerar och väcker intresse hos din tänkta målgrupp?

4.1. Vem ska i intervjua?(!!!)

Lista minst 5 personer ur tilltänkta kundgruppen, gärna 20, som vi vill intervjua.

Tänk fritt! Vad är det vi vill veta?
Vad har vi för hypoteser som vi vill kunna antingen avfärda eller styrka?

Skriv ner, inkludera, hypoteserna/gissningar som del av manus - så är det enkelt att skriva ett + intill, eller -, eller glad eller neutral eller negativ smiley, eller stryka över intill varje hypotes medan intervjun pågår.

Tanken är att vi ska intervjua potentiella kunder!

Börja med "vemsomhelst". Bra att öva script!

Hur når vi ut till kunder för att fråga om intervju??

(Hur har vi tänkt nå utt till kunder i framtiden? Fråga i samma kanaler om möjligt.)

Fråga på forum?

FB-grupper?

Skriv öppen förfrågan på fb, känner någon...

Skriv en lista på 5-20 kunder (ex. föräldrar, hantverkare, projektledare) som vi vill kontakta och fråga om de kan tänka sig ställa upp på intervju.

Sätta upp lapp(ar) där kunderna vistas? Anslagstavlor där? Dela ut flygblad?

sida 77 - ett exempel på hur en kan be vänner som känner potentiella kunder att skicka vidare (välformulerad) förfrågan från oss till personer de känner?

Kom ihåg att nämna att vi är baserade i -uppsala / Knivsta (beroende på var vi sätter upp lappar.. eller vem förfrågan ska skickas till)

Hur vill vi kontakta dessa 20 kunder?

Finns det andra lämpliga sätt att nå ut till kundgruppen på?

Vem är med på intervjun?

Var? Café! Eller annan plats om kunden har önskemål!

Du kan bjuda kunden på fika't men erbjud EJ ersättning (utöver fikat), du försöker ju göra deras tillvaro bättre!

Kan vi hitta kunders kunder som vi kan intervjua? Har kunderna du intervjuar samma uppfattning om vad som är viktigt för de själva och deras kunder som du?

4.2. Skapa ett manus att använda under intervjuer

Ibland kommer vi kanske avvika och det är såklart lämpligt att vi är flexibla i stunden. Manuset är tänkt som grund att stå på, och då går det att genomföra intervjun väl även om vi kommer av oss, och det underlättar för en att fokusera.

Vad är det vi vill lära oss?

Inspiration/komplett exempel finns på s. 85-86

Inkludera sådant som är lätt att bocka av /för

Manus
Exempel finns på sidan 85-86

Ett exempel:

Avsluta med:

"Känner du någon annan du tror skulle vilja vara med om en intervju?"
Vi kan känna att vi förstår ehovet när vi känner igen/kan svaren @ intervjurna. Då kan vi gå vidare. Om vi i förväg kan gissa vad personen kommer säga, då har vi koll.

Om kunden säger "det här måste finnas", "det här behöver jag"... Fråga hur hen gör idag!
Intervjukort/utvärderingsformulär

Skapa "intervjukort" där jag snabbt och enkelt kan summera insikter och slutsatser av intervjun.
Är det här en person som vill vara med och använda lösningen ifrån början? ("Tidig användare")

Hur rangordnar den här personen behoven?

Har andra viktiga behov dykt upp?

Var det något behov som denna kund inte alls tycker är viktigt

Hur når vi fler tidiga användare?

Genomför intervjuer

Fokus på att lära, lyssna, observera. Vi vill förstå.

Observera kroppsspråk

Öppna frågor: Hur, var, varför, vem, när.. Kan vara bra att ha de orden / exempelmeningar med i manuset kanske?

Vi frågar om råd, vill lära oss av de, av deras erfarenheter och deras expertis.

Vill vi skugga en kund under en vanliga dag?

Är personen intresserad av att vi återkopplar?

Summera- & reflektera

Vilka behov upplever kunden som viktiga?

Sa kroppsspråket något viktigt under intervjun?

Hur rangordnade?

Hur mycket tid spenderar kunden på de viktigaste behoven idag?

Är det sannolikt att person är potentiell tidig användare/kund?

Vill vi justera manuset?
När vi genomfört flera intervjuer

Idéer till hur vi vill forma slogan/budskapet? Vilka ord/termer använde personen som kanske är extra relevant/intern för målgruppen?

Vilket är det viktigaste behovet? Lyfta fram det? Ha behov #2 med i inledningen?

Behover vi skapa en app eller räcker det med mobilvänlig hemsida?

Pris…

Vad kan du jämföra med som kunder kran relatera till?

Ex: För två koppar te kan du varje månad spara 4h…

För bara ett blöjpaket…

Vad tar konkurrenter betalt? Kunder kommer ju sannolikt jämföra dig med konkurrenter. Om vi är dyrare, eller kostar lika mycket - kunna motivera varför välja oss.

Testa pris genom att låta folk betala i förväg med pengarna-tillbaka-garanti, eller att de köper och betalar först efter 30 dagar. Då är de ju inställda på att betala, de vet vad som väntar efter 30 dagar, och då kan de komma igång direkt, även här med pengarna tillbaka garanti (de behöver inte betala efter 30 dagar i praktiken om de inte vil använda tjänsten. Vill de inte använda tjänsten så vill vi ju veta varför!

Testa pris genom att låta kunder förbeställa efter att ha sett demo/teaser-video.

Testa pris genom att bestämma ett pris. Om de flesta betalar, testa då att höja priset (för nya kunder!). Låt befintliga kunder få behålla ev. lägre pris. Förtjänar de som vågar och väljer att vara med tidigt. :D

Om vi sänker priset, ja då gör vi det för alla kunder såklart!

Hur motiverar vi priset? Vad kan vi jämföra med? du sparar.. du kan… du lyckas… jämför med dagens lösningar/situation.

Demo…

Inspiration: Dropbox videon

Syfte med demo/prototyp: Visa kunder hur det kommer fungera och observera hur de reagerar

Vi kan:
- Bygga ett demo med html/css som går att klicka runt i. Kanske finns det mjukvara vi kan använda så att alla kan vara med och ändra och justera den klickbara prototypen utan att kunna html och css? Men om vi kör på html och css direkt så kan vi ju använda det på riktigt sen. :) Optimalt när vi kan visa någon och vara med, så att vi kan se de klicka runt och faktiskt försöka använda lösningen. Vi lägger in förutbestämda exempel och ser hur de reagerar på dessa.
- Skapa en video! Bra att lägga upp på landningssidan/sprida i kanaler där vi tänkt nå ut (kanske något vi vill göra efter att ha testat produkten med folk som vi har pratat med?) och att vi i videon visar e-postadress och hemsida som de kan besöka för att få veta mer och för att få vara med om att använda produkten tidigt och få veta när produkten släpps live.

Viktigt att demo’t är verklighetstroget.

Kunder

Dags att testa demo’t!

Att tänka på när vi visar demo: s. 99!

Läs sid 103 - 107

Vi kan förmodligen strunta i att fästa vikt vid vad de tycker om visuella designen, vi fokuserar på vad de reagerar på när det gäller vad de kan göra, men självklart spelar det också roll ifall de får “fel känsla” av det visuella men ändå är prio kan och vill de åstadkomma det som kan underlätta deras tillvaro?

Vi kommer köra igång med fem (tio?) föräldrar/programmerare/massörer/vad-du-kallar-dina-kunder-och-användare till en början, vill du vara med ifrån början? Om vi inte får med oss fem kunder redan ifrån början så har vi inte lyckats sälja in värdet och vi behöver bättre förstå behovet och prata mer med entusiasterna - eller fler nya personer, eller ändra vår tänkta lösning o.s.v.

Om personen inte är villig att betala 300kr, vad jämför de med? Vad behöver vara med för att det ska vara värt att betala 300kr/mån?

Om ingen är intresserad nog att vara villiga att bli kunder så kan vi låta bli att bygga tjänsten. Antingen bygger vi upp en helt annan verksamhet, eller så justerar vi demo’t/affärsmodellen tills kunderna faktiskt vill bli kunder..

Bygg version 1.0.

Hur tar sig kunden ifrån “startsidan” till att de har lyckats åstadkomma vad de använder lösningen till? (flödet) (sidan 115 i boken)

Ha med telefonnummer och e-postadress på alla sidor, länk som heter “feedback” - gör det så absolut enkelt som möjligt för användare att ge återkoppling medan de använder lösningen.

Uppmuntra de att höra av sig om det är något

Ring och följ upp och fråga om de har några frågor och ifall de lyckas göra X.

Sitt tillsammans med kunden och erbjud “gratis onboarding” och att vi samtidit uppmuntrar de att tänka högt när de gör något.

8.1. Utvärdera

Funkar det som kunderna vill göra? Se steg på sidorna 127–133)

Visar vi telefonnummer och e-postadress på alla sidor? Gör vi det enkelt för användaren att höra av sig om de har frågor eller fastnar?!

Ha med länk “feedback”.

Ring upp användarna, efter 1v, 2v, 1 månad och efter 3 månader, och sedan en gång per år. Fråga hur lösningen fungerar för de. Hur har deras tillvaro förändrats? Kan personen tänka sig ställa upp som referens?

GDPR är något vi behöver vara noga med att hantera.

Använd signupcelebration för att få veta när någon skapar konto! Fira + ring upp! :)

Marknadsföra oss till fler

Bygg en landningssida där vi säljer tjänsten som “färdig”. Se sidan 117.

SEO-optimera sidan

Starta “blogg” (artiklar? vad är lämpligt namn på en samlig inlägg/artiklar?)

Skriv "topp-10 bästa tipsen"
ex
* När du handlar begagnade barnkläder
* När du vill skicka sms med ditt företagsnamn som avsändare
* inför/under/efter massage.
... och andra relevanta och intressanta artiklar som är värdefulla för din målgrupp och kan leda in kunder in till din lösning.

Om någon skapar konto och försöker komma igång med tjänsten - då ringer vi de så snart som möjligt! Hur hittade de till oss? Hur ser deras verksamhet ut? Vad är viktigast för de? Vad är det som gör att de nu vill komma igång med lösningen? Vi kanske har fler tips som de inte har sett… Vi kanske kan hjälpa de mer om de berättar mer. Kan de tänka sig ställa upp på intervju/att vi får observera de medan de använder tjänsten? (kanske i utbyte mot att de får lägre månadsavgift? (beroende på var i Sverige de har sin verksamhet såklart!))

Kan vi skriva en engagerande berättelse om verksamheten? Varför/hur blev bodybookings till? Vi ville själva uppleva… Saknade… Vi tänkte “Tänk om..”. och så slog vi våra kloka huvuden samman och kombinerade våra kompetenser och byggde upp bodybookings. Tack till skattefinansierade workshopen där vi fick boken… som hjälpte oss fokusera på rätt saker. Nu ställer vi gärna upp som mentorer om andra (gärna kvinnor?) vill bygga upp en digital verksamhet och vill bolla, ta del av våra erfarenheter.

Vilka mässor vill vi besöka? Ställa ut?

Vidareutveckling

10.1. Experiment:

Se upp för komplexitet! Bidrar det med mer värde än vad det “sänker” värdet genom att öka komplexiteten?

Idé - Fördjupad kunskap - Förfina idén - bygg/rita/skapa, något att testa - TESTA - utvärdera - ev. behålla eller låta bli.

Vi tror.. Såhär kommer jag testa det.. Resultat… Vidare till nästa experiment!

KPI(-er)

Vad kan vi ta bort?

Ta bort detta projekt

Mina Projekt


+ Nytt projekt

Inställningar

🔑 Logga in

Logga in